Strategické řízení a investiční rozhodování


Cena bez DPH
318 Kč

Původní cena 411 Kč
Ušetříte 15 %

Cena s DPH 349 Kč
Nakladatel Bilance, spol s r.o.
Dodavatel MBM Trans, s. r. o.
Dostupnost

Skladem

autor: Doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D a Ing. Michaela Horová, Ph.D.
počet stran: 269 A4
rok vydání: 2011

Publikace „Strategické finanční řízení a investiční rozhodování“ je sice vysokoškolskou učebnicí pro kombinované a distanční studium, která je určena zejména pro studium problematiky strategického finančního řízení podniku se zaměřením na investiční rozhodování u tzv. dálkových forem studia na všech fakultách ekonomického zaměření v ČR, ale vzhledem k přehledně a podrobně popsaným investičním nástrojům a principům jejich uplatnění bude užitečná i pracovníkům z praxe a individuálním investorům. Ti mohou s výhodou využít k posouzení úrovně svých znalostí příslušné tematiky i kontrolní otázky a příklady, které se nacházejí na konci každé kapitoly.
Problematika je pro pracovníky z praxe o to důležitější a významnější, že v současné době dochází k podávání žádostí o čerpání peněžních prostředků ze strukturálních fondů EU, kde je znalost základních principů investičního rozhodování jak podnikatelských, tak nepodnikatelských subjektů nezbytná.
Text je rozdělen do 17. kapitol, přičemž každá kapitola obsahuje teoretický základ opírající se o základní principy dlouhodobého finančního řízení a investičního rozhodování. Po teoretickém základu následuje série kontrolních otázek a některé kapitoly jsou opatřeny řešenými i neřešenými příklady. Neřešené příklady mohou být i součástí korespondenčních dávek, případně e-learningových kursů a mohou být chápány jako kontrolní mechanismus umožňující provádět kontrolu nastudovaných znalostí.
2.rozšířené a upravené  vydání, 2011, 269 str A4

TOPlist