Partneři

Partneři projektu

MP-Soft Brno

  • kmenovou činností firmy je vývoj, výroba a prodej vlastního software z oblasti právních a jiných informačních systémů,
  • od roku 1994 jsme organizátorem Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus,
  • od roku 2008 jsme organizátorem Veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus region Praha a Gaudeamus International
  • V roce 1992 se společnost specializovat na právní a informační systémy určené pro zpracování informací v podnikatelských subjektech a školství. Z nejúspěšnějších projektů lze jmenovat Legislativa školy, Systém agend pro školy SAS , Pracovně právní poradce, Zdravotní legislativa a Účetní poradce pro správu měst a obcí.

www.mp-soft.cz

 

Svaz účetních

Svaz účetních je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeném v roce 1969 v Plzni.

Velmi významná je činnost metodická zaměřená na řešení konkrétních dílčích problémů v praxi i systematickou práci v oblasti účetní a související legislativy a účetní metodiky. V lednu 1999 byla ustavena Národní účetní rada, která má zejména koordinovat a sjednocovat postup zakladatelů, kterými jsou Svaz účetních, Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR a Vysoká škola ekonomická v Praze, v této oblasti.

Odborné dotazy, které budou zveřejněny spolu s odpovědmi v poradenském systému Účetní poradce můžete zasílat Metodické sekci Svazu účetních na adresu metodika@ucetni.cz.

www.svaz-ucetnich.eu

 

Komora certifikovaných účetních

Komora certifikovaných účetních byla založena na ustavujícím sněmu v Praze dne 13. dubna 1999 jako samostatná organizační složka Svazu účetních na principu samosprávné profesní organizace. Komora sdružuje odborníky, kteří obdrželi certifikát v rámci systému certifikace Svazu účetních, popř. obdobných zahraničních certifikačních programů splňujících mezinárodní vzdělávací standardy.
Komora certifikovaných účetních má dva základní úkoly: přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese v ČR, poskytovat odborný a další servis svým členům.

www.komora-ucetnich.cz

 

VOX

Vzdělávací a poradenská společnost 1.VOX

VOX realizuje veřejné vzdělávací akce z oblasti daně, účetnictví, mezinárodní účetní standardy, mzdy, personalistika, pracovní právo, právo pro právníky a neprávníky, vzdělávací kurzy pro neziskovou sféru a manažerské vzdělávání s tématikou řízení lidských zdrojů, komunikační a manažerské dovednosti, prezentační dovednosti, marketing a PR, prodej a obchod, rozvoj osobních dovedností a speciální kurzy pro asistentky.

Ročně VOX proškolí cca 10 000 klientů.

Firemní vzdělávání manažerů, týmů i specialistů zajišťuje Zakázkové oddělení 1. VOX a.s

1. VOX a.s. je držitelem ISO 9001, IES, Česká kvalita, Czech Made.

www.vox.cz