MBM Trans s.r.o.

Kontaktní údaje:

MBM Trans s.r.o.

Vlkova 441/20

130 00 Praha 3 - Žižkov

+420 222 717 354

Web: http://www.mbm.cz

IČ: 49612662

DIČ: CZ49612662

Společnost zapsána u MS Praha, oddíl C, vložka 20838

Distributor časopisu:

METODICKÉ AKTUALITY

Časopis obsahuje 64 stran A5. Vychází 10 x ročně.